Løyper

Vær oppmerksom på at det vil være begrenset fremkommelig på Kirkøy lørdag 10 - 12 & søndag 10 - 13. Skjærhalden sentrum vil være meget fremkommelig i store perioder lørdag og søndag.